Vergoedingen bij uitzending naar het buitenland

U wordt uitgezonden naar een Nederlandse vertegenwoordiging (post) in het buitenland. Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding. De meeste vergoedingen in de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen zijn forfaitair. Sommige zaken declareert u echter achteraf zoals bijvoorbeeld kosten voor overbagage, taallessen kinderen of kinderopvang. Dien altijd uiterlijk binnen zes maanden, nadat uw recht op de vergoeding is ontstaan, uw declaratie in. Tenzij dit anders in de ACRU is aangegeven. Als u een declaratie niet tijdig indient, vervalt uw recht op de vergoeding.

Bekijk onze pagina uitzending naar een post met praktische informatie en checklists ter voorbereiding op uw plaatsing.

Vergoedingen voorafgaand aan de uitzending

Vergoedingen tijdens de uitzending

Vergoeding bij terugkeer naar Nederland

Vergoedingen Advies

Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen 2020-2024 (ACRU)