Vergoeding schooltransport

Volgt uw kind na terugkeer in Nederland primair of secundair niet-Nederlandstalig onderwijs en maakt het kind gebruik van vervoer, zoals een schoolbus, die door de school wordt aangeboden?. Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van de reiskosten tussen uw woning en de onderwijsinstelling (artikel 3.82 ACRU)

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen 2020-2024 (ACRU) voor ten minste 12 maanden geplaatst zijn geweest bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Voor attachés en gedetacheerden die uitgezonden worden onder de ACRU gelden daarnaast de afspraken zoals vastgelegd in de  attachénotitie. Dit kan betekenen dat een attaché of gedetacheerde niet of slechts gedeeltelijk aanspraak maakt op deze vergoeding.

Toelichting

Bij terugkeer in Nederland is het voor uw afhankelijk kind mogelijk om niet-Nederlandstalig onderwijs te volgen mits aan de in artikel 3.81 van de ACRU genoemde voorwaarden wordt voldaan. Als dit het geval is, heeft u – wanneer het kind de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt -  recht op vergoeding van de kosten van schooltransport (bijvoorbeeld de schoolbus) conform artikel 3.82 van de ACRU. Er moet dan wel sprake zijn van een minimale reisafstand van uw woning naar de school van meer dan 15 kilometer enkele reis.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Vergoeding van vervoer dat door de school wordt aangeboden.
  • Vergoeding van kosten voor openbaar vervoer 2e klasse als de school geen gebruik gemaakt kan worden van een transportdienst van de onderwijsinstelling.
  • Kilometervergoeding bij gebruik van eigen gemotoriseerd vervoer als u geen gebruik kunt maken van de andere twee opties. De kilometervergoeding is gebaseerd op het lage tarief volgens de CAO Rijk. Deze vergoeding heeft betrekking op één reis van de woning naar school v.v. per schooldag.

Voorwaarden

  • Uw afhankelijk kind volgt primair of secundair niet-Nederlandstalig onderwijs.
  • De enkele reisafstand tussen uw woning en de school is meer dan 15 kilometer.
  • Er wordt een eigen bijdrage in mindering gebracht (bijlage 2B, onder 6, ACRU).
  • Eigen vervoer of openbaar vervoer wordt niet vergoed.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijd

3W verwerkt de declaratie binnen 10 werkdagen.