Landgerichte acculturatiecursus

Als het land van uw aanstaande plaatsing wat betreft gewoonten en gebruiken erg van Nederland verschilt, kan het wenselijk zijn dat u, uw partner of uw afhankelijk kind van 12 jaar of ouder voorafgaande aan de plaatsing een acculturatiecursus volgt.

Deze eendaagse cursus richt zich op de bewustwording van de verschillen tussen de eigen en de cultuur van het land van plaatsing en op het transitieproces dat hoort bij een overplaatsing.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor alle medewerkers en de partners (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU naar een post (inclusief non-family post) of naar het Caribisch deel van het Koninkrijk worden uitgezonden. Partners die achterblijven in Nederland omdat de medewerker wordt uitgezonden naar een ‘non family’post mogen ook aan de cursus deelnemen.  

Voor BZ-medewerkers en attachés is het mogelijk om ook kinderen vanaf 12 jaar die mee gaan naar een post deel te laten nemen. Dit is nog niet mogelijk voor uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Toelichting

Op grond van de ACRU, artikel 3.76, kan een ambtenaar, zijn/haar partner of afhankelijk kind van 12 jaar of ouder voorafgaand aan de plaatsing bij een post een acculturatiecursus volgen betreffende het land van aanstaande plaatsing en worden die kosten overeenkomstig artikel 3.74 vergoed.

In deze 1-op-1-cursus wordt ingegaan op de impact die een overplaatsing heeft op het leven in het algemeen en op het leren omgaan met onbekende situaties en op spanningen die kunnen optreden bij het kennismaken met een onbekende en nieuwe interculturele context. Ook wordt aandacht besteed aan de situatie in het land waar u naartoe gaat, zoals economie, religie, politiek en de do’s en dont’s. Hiervoor wordt een landendeskundige uitgenodigd.

De cursus voor kinderen vanaf 12 jaar gaat in op het nieuwe land en de aanloop daar naar toe. Er wordt oa aandacht besteed aan de voor jongeren interessante landeninformatie, de uitdagingen van een nieuwe taal, school, vriendschappen en (beperkte) bewegingsvrijheid. Ook aan het transitieproces van de jongere en het gezin wordt ruim aandacht besteed. Het programma is deels apart en deels gezamenlijk met de ouders.

De cursus voor non family uitzendingen (medewerker en partner) gaat in op de bijzondere omstandigheid van een relatie op afstand, afwezigheid van de medewerker onder gevaarlijke omstandigheden, en het continu aanpassen aan elkaar vanwege de op- en af systematiek van afwezigheid en aanwezigheid van de uitgezonden medewerker.

  • Taal: Nederlands en Engels met landendeskundige
  • Duur: cursus van 1 dag
  • Data: na aanmelding in overleg met aanbieder Intercultural Business Improvement bv (IBI)
  • Locatie: Hilversum

Aanmelden

  • BZ-medewerkers die worden uitgezonden naar een post schrijven zichzelf en hun partner en evt. kinderen zelf in met onderstaand SSP-formulier.

  • Attachés en medewerkers van een vakdepartement die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen zichzelf en hun partner (en evt. kinderen indien uitzending naar een post) laten inschrijven via de Klantcontactpersoon met hetzelfde SSP-formulier.

  • Bekijk wie uw klantcontactpersoon is.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Voorbereidingscursussen voor uitzending en terugkeer

Vragen

SSP - Vraag voor Voorlichting Medewerker en Gezinsleden

Tarieven

Het tarief vindt u op de pagina Verrekening producten en diensten.

Dit tarief wordt al dan niet doorbelast op basis van de gemaakte afspraken tussen 3W en uw organisatie(onderdeel).

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 10 werkdagen.