Landgerichte acculturatiecursus

Deze cursus richt zich op de bewustwording van de verschillen tussen de eigen en de cultuur van het land van plaatsing.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor medewerkers en de partners die naar een post of naar het Caribisch deel van het Koninkrijk worden uitgezonden.

Vooralsnog is het voor BZ-medewerkers en attaches mogelijk om ook kinderen vanaf 12 jaar die mee gaan naar een post deel te laten nemen. Dit is nog niet mogelijk voor uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Toelichting

In deze 1-op-1-cursus wordt ingegaan op de invloed die een overplaatsing heeft op het leven in het algemeen en op het leren omgaan met onbekende situaties en op spanningen die kunnen optreden bij het kennismaken met een onbekende en nieuwe interculturele context. Ook wordt aandacht besteed aan de situatie in het land waar u naartoe gaat, zoals economie, religie, politiek en de do’s en dont’s. Hiervoor wordt een landendeskundige uitgenodigd.

  • Taal: Nederlands en Engels met landendeskundige
  • Data: na aanmelding in overleg met aanbieder Kontakt der Kontinenten.

Aanmelden

  • BZ-medewerkers die worden uitgezonden naar een post schrijven zichzelf en hun partner en evt. kinderen zelf in met onderstaand SSP-formulier.
  • Attachés en medewerkers van een vakdepartement die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen zichzelf en hun partner (en evt. kinderen indien uitzending naar een post) laten inschrijven via de Klantcontactpersoon met hetzelfde SSP-formulier.
  • Bekijk wie uw klantcontactpersoon is.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Voorbereidingscursussen voor uitzending en terugkeer

Vragen

SSP - Vraag over voorbereiding op uitzending

Tarieven

Het tarief vindt u op de pagina Verrekening producten en diensten.

Dit tarief wordt al dan niet doorbelast op basis van de gemaakte afspraken tussen 3W en uw organisatie(onderdeel).