Vergoeding in verband met hotelverblijf (VHV regelgeving)

Wanneer u op een post geplaatst wordt en bij aankomst nog niet over definitieve huisvesting kunt beschikken, kunt u een vergoeding voor extra te maken kosten in verband met het verblijf in een hotel ontvangen (artikel 3.20 ACRU)  
Deze vergoeding kunt u ook ontvangen wanneer u de post gaat verlaten en al eerder de dienstwoning hebt moeten verlaten omdat bijvoorbeeld uw verhuisboedel al is ingepakt.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Voor de periode dat uw definitieve woning op de post nog niet beschikbaar is, zal er tijdelijke huisvesting voor u geregeld worden. Vaak zal dit een hotel of een appartementenhotel zijn. Bij tijdelijke huisvesting in een hotel (dus niet bij tijdelijke huisvesting in een appartementenhotel!) ontvangt u een vergoeding voor buitengewone kosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gezinssamenstelling en als basis voor de berekening van de vergoeding wordt de "Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen" gehanteerd waarbij het totaal van de componenten “logieskosten” en “overige kosten” als grondslag dient.
Per gezinslid bestaat per vol etmaal aanspraak op de volgende percentages:

  • de ambtenaar: 10%
  • de partner: 10%
  • afhankelijk kind vanaf 12 jaar: 10%
  • afhankelijk kind jonger dan 12 jaar: 5%

Voorwaarden

Recht op vergoeding geldt alleen wanneer er geen was- en kookgelegenheid (hoe eenvoudig dan ook!) in de tijdelijke huisvesting aanwezig is. De verantwoordelijke ambtenaar op de post beslist of u in aanmerking komt voor deze vergoeding.

De vergoeding kan via de operational manager van de post worden aangevraagd.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland (DBZV2018) en overige vergoedingen

Doorlooptijden

3W verwerkt de aanvraag binnen 10 werkdagen.