Vergoeding kosten vaccinaties en bevolkingsonderzoeken

Bij plaatsingen in het buitenland moet u een medisch onderzoek ondergaan en ervoor zorgen dat u de juiste vaccinaties krijgt (artikel 3.72 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Voor attachés en gedetacheerden die uitgezonden worden onder de ACRU gelden daarnaast de afspraken die zijn vastgelegd in de attachénotitie. Dit kan betekenen dat een attaché of gedetacheerde niet of slechts gedeeltelijk recht heeft op deze vergoeding.

Toelichting

Op grond van artikel 3.72 van de ACRU worden de kosten verbonden aan het bezoeken van een consultatiebureau en vaccinaties voor uw jonge kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma en de kosten van bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borst-, baarmoederhals- en darmkanker) voor u zelf of een van u op de post verblijvende gezinsleden vergoed voor zover die kosten voor eigen rekening zouden blijven. Het gaat om kosten die men in Nederland niet hoeft te maken wanneer hij/zij bij een BRP (voorheen GBA) is ingeschreven bij een gemeente in Nederland.

Meer informatie: Medische diensten

Voorwaarden

  • U bent verplicht om u voor vertrek te laten keuren.
  • Vaccinaties en bevolkingsonderzoeken kunnen alleen vergoed worden met overlegging van bewijsstukken.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 15 werkdagen.