Vergoeding kosten zelfstandige huisvesting afhankelijk kind (VZH)

U kunt maandelijks een vergoeding ontvangen van uw kosten voor zelfstandige huisvesting van uw kind (artikel. 3.53 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Wanneer uw kind om een erkende reden niet bij u op de post kan verblijven  maar elders zelfstandig is gehuisvest, wordt aan u een vergoeding van de kosten van zelfstandige huisvesting toegekend.

De vergoeding bedraagt een jaarlijks per 1 januari vastgesteld bedrag per kind per maand. Dit bedrag staat vermeld in bijlage 2B, onder 18, van de ACRU.

Voorwaarden

  • Er moet sprake zijn van een afhankelijk kind zoals bedoeld in bijlage 1 ‘Definities’: ‘afhankelijk kind’ van de ACRU.
  • Er moet sprake zijn van een erkende reden zoals bepaald in artikel 3.50, tweede lid van de ACRU.
  • Er moet sprake zijn van zelfstandige huisvesting zoals bedoeld in artikel 3.53, tweede lid, van de ACRU.
  • Er is geen andere persoon die als ouder in een familierechtelijke betrekking staat tot uw kind (en niet tot uw huishouding op de standplaats behoort), tenzij u gescheiden bent en het kind financieel voor meer dan de helft ten last van u komt.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 10 werkdagen.