Voorlopige specificatie buitenlandvergoeding

In het overzicht ‘voorlopige specificatie buitenlandvergoeding’ staan alle maandelijkse en eenmalige vergoedingen waar u, op grond van de ACRU, aanspraak op kunt maken. U kunt dit overzicht via SSP aanvragen bij 3W.
Het gaat om de vergoedingen die u tijdens en voorafgaand aan uw plaatsing in het buitenland maandelijks naast uw Nederlandse salaris zal ontvangen. De voorlopige specificatie wordt opgesteld op basis van de in de aanvraag opgegeven gezinssamenstelling op de post.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland kunnen via SSP een voorlopige specificatie aanvragen. Medewerkers die voorafgaand aan hun plaatsing een voorbereidingsgesprek hebben aangevraagd met 3W, ontvangen de specificatie automatisch tijdens dit gesprek.

Degenen die geen prijs stellen op een voorbereidingsgesprek, kunnen een voorlopige specificatie via SSP opvragen nadat zij een definitief plaatsingsbesluit hebben ontvangen.

Toelichting

Op de voorlopige specificatie staan onder andere de standplaats- en functie gebonden voorzieningen gespecificeerd waar u recht op heeft. Ook ziet u op de specificatie de éénmalige vergoedingen zoals de ‘vergoeding van de herinrichtingskosten (VHK)’, het maximum wat u aan ‘vergoeding tijdelijke huisvesting (VTH)’ kan aanvragen en het maximaal aan te vragen bedrag aan aanloopvoorschot (AVS).

Voorwaarden

De aanvraag kan worden ingediend nadat u een definitief plaatsingsbesluit heeft ontvangen. Als u na een plaatsing terugkeert naar Nederland en met pensioen of ontslag gaat, kunt u het ontslag besluit toevoegen.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Aanvragen m.b.t. een plaatsing in het buitenland

Heeft u vragen?

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 10 werkdagen.