Transportvergoeding

Ter bestrijding van uw kosten van het woon-werkverkeer en van uw met uw functie-uitoefening verband houdend vervoer binnen de standplaats ontvangt u een transportvergoeding (artikel 3.39 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Op grond van artikel 3.39 van de ACRU wordt aan u een maandelijkse transportvergoeding toegekend ter bestrijding van de kosten van het woon-werkverkeer en voor de zakelijke ritten binnen de standplaats. Uit de transportvergoeding betaalt u ook gemaakte kosten met openbaar vervoer, taxi of eigen vervoer.

Op grond van artikel 3.40 van de ACRU bestaat geen recht op transportvergoeding als u voor het woon-werkverkeer en de zakelijke ritten binnen de standplaats voor ten minste de helft van het aantal af te leggen kilometers gebruik kan maken van een door de dienst ter beschikking gestelde dienstauto.

De hoogte van uw transportvergoeding wordt vastgesteld met toepassing van Bijlage 2B, onder 12, volgens het voor uw functieniveau geldende bedrag. Als u de functie van hoofd van een post vervult, geldt het vermelde hogere bedrag.

Voor kosten die u in verband met functie-uitoefening maakt voor vervoer buiten de standplaats ontvangt u vergoeding van kosten van gebruik van:
a. openbaar vervoer: de werkelijke kosten in de door uw werkgever vanwege de lokale omstandigheden passen geachte klasse onder overlegging van bewijsstukken;
b. eigen vervoer: € 0,28 per afgelegde kilometer
c. taxi: kosten van een taxi als het gebruik van openbaar vervoer en eigen vervoer redelijkerwijs niet mogelijk is onder overlegging van bewijsstukken.

Aanvragen

Een declaratie voor zakelijke ritten buiten de standplaats kunt u indienen via uw post.

Vragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen