Kosten van een gastgezin

Als uw kind met een erkende reden niet bij u op de standplaats verblijft maar in een gastgezin, dan kunt u daarvoor onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aanvragen (artikel 3.52 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Aan deze vergoeding zijn maximumbedragen verbonden die zijn terug te vinden in bijlage 2B, onder 17, van de ACRU.

Als u voor uw kind kinderbijslag ontvangt wordt op grond van artikel 3.54 van de ACRU op de vergoeding een bedrag in mindering gebracht overeenkomstig de in bijlage 2B, onder 19,  van de ACRU vermelde bedragen.

Voorwaarden

  • Er moet sprake zijn van een afhankelijk kind zoals bedoeld in bijlage 1 ‘Definities’: ‘afhankelijk kind’ van de ACRU.
  • Er moet sprake zijn van een erkende reden zoals bepaald in artikel 3.50, tweede lid van de ACRU.
  • Het kind volgt primair of secundair onderwijs.
  • Het kind behoort niet tot de huishouding van uw partner, van een ex-partner of van een ander afhankelijk kind van u of uw (ex-)partner.
  • Er is geen andere persoon die als ouder in een familierechtelijke betrekking staat tot uw kind (en niet tot uw huishouding op de standplaats behoort), tenzij u gescheiden bent en het kind financieel voor meer dan de helft ten last van u komt.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 15 werkdagen.