Taallessen kind

Kinderen die u bij een uitzending naar een post vergezellen, krijgen vaak te maken met een wisseling van taal. In deze situatie kan uw kind al tijdens de overplaatsingsperiode starten met taallessen (artikel 3.75 ACRU).
Maar ook als uw kind bij terugkomst Nederlandstalig primair of secundair onderwijs volgt, kan hij/zij de taal bijhouden waarin het direct voorafgaand aan de overplaatsing ten minste twee schooljaren onderwijs volgde (artikel 3.84 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland of bij terugkeer in Nederland. 

Voor attachés en gedetacheerden die uitgezonden werden onder de ACRU gelden daarnaast de afspraken die zijn vastgelegd in de attachénotitie. Dit kan betekenen dat een attaché of gedetacheerde niet of slechts gedeeltelijk aanspraak maakt op deze vergoeding.

Toelichting

Op grond van de ACRU, artikel 3.75 (overeenkomstig van toepassing is artikel 3.24) en artikel 3.84, worden de taallessen voor afhankelijke kinderen die primair of secundair onderwijs volgen vergoed. De taallessen moeten dan wel aan onderstaande voorwaarden voldoen en kunnen achteraf gedeclareerd worden. De maximale vergoeding per periode van 12 maanden is vastgelegd in bijlage 2B onder 22 van de ACRU.

Voorwaarden

  • De lessen moeten gegeven worden door een tot lesgeven in de betreffende taal bevoegd persoon, of
  • Taallessen moeten worden gevolgd aan een passende onderwijsinstelling
  • Er geldt een maximumvergoeding per periode van 12 maanden waarin de lessen worden gevolgd.
  • Bij een overplaatsing vanuit Nederland naar een post kan al tijdens de overplaatsingsperiode gestart worden met taallessen conform artikel 3.75 van de ACRU.
  • Als u (de ambtenaar) op een post wordt geplaatst, blijft u voor het in Nederland achterblijvende gezin recht hebben op de vergoeding kosten taallessen kind voor maximaal de resterende zes jaartermijn conform artikel 3.84 van de ACRU.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Declaraties vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 10 werkdagen.