Bijlessen afhankelijk kind

Heeft uw afhankelijk kind bijlessen nodig door zijn/haar wisseling van school als gevolg van uw overplaatsing? Dan worden de kosten daarvan vergoed (artikel 3.24 ACRU). 

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.  

Toelichting

De bijlessen worden vergoed als een afhankelijk kind deze nodig heeft door wisseling van school als gevolg van uw overplaatsing (bij primair of secundair onderwijs). Het gaat om bijlessen in één of meer vakken die behoren tot het curriculum van de onderwijsinstelling op de standplaats. Informeer in geval van twijfel bij 3W of de beoogde bijlessen voor vergoeding in aanmerking komen. Er is een maximumbedrag voor de gehele duur van de plaatsing vastgesteld in bijlage 2B, onder 7, van de ACRU.

Voorwaarden

  • De bijlessen moeten gegeven worden door iemand die tot lesgeven in het betreffende vak bevoegd is of worden gevolgd aan een passende onderwijsinstelling.
  • Er geldt een maximumvergoeding voor de duur van de plaatsing.
  • Bij een overplaatsing vanuit Nederland naar een post maakt u maximaal drie maanden voorafgaande aan uw eerste werkdag op de post aanspraak op vergoeding van bijlessen conform artikel 3.4, lid 2 van de ACRU.
  • De vergoeding moet binnen 12 maanden na de dag van aankomst van het kind op de standplaats zijn aangevraagd.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Declaraties buitenland plaatsing

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland (ACRU)

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 10 werkdagen.