Lessen Nederlandse taal voor kinderen

Als uw afhankelijk kind dat niet-Nederlandstalig primair of secundair onderwijs volgt en in aanvulling daarop lessen in de Nederlandse taal volgt, worden de kosten daarvan vergoed (artikel 3.25 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Op grond artikel 3.25 van de ACRU  worden de taallessen Nederlands voor afhankelijke kinderen die niet-Nederlandstalig primair of secundair onderwijs volgen op de post vergoed. De lessen moeten dan wel aan onderstaande voorwaarden voldoen voor dat de kosten via SSP gedeclareerd worden. De maximale vergoeding per periode van 12 maanden is vastgelegd in bijlage 2B, onder 8, van de ACRU.

Als het volgen van taallessen Nederlands onderdeel is van het curriculum van de school en als examenvak is aangemerkt, dan kunt u voor vergoeding in aanmerking komen op grond van artikel 3.21 van de ACRU. In dat geval worden de kosten volledig vergoed.

Voorwaarden

  • De lessen moeten gegeven worden door een tot lesgeven in de Nederlandse taal bevoegd persoon, of
  • Nederlandse lessen moeten worden gevolgd aan een passende onderwijsinstelling.
  • Er geldt een maximumvergoeding per periode van 12 maanden waarin de lessen worden gevolgd
  • Bij een overplaatsing vanuit Nederland naar een post kan op zijn vroegst 3 maanden voor de dag waarop u uw werkzaamheden start op de post met de lessen worden begonnen conform artikel 3.4, lid 2 van de ACRU.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Declaraties vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 10 werkdagen.