Aanloopvoorschot

U kunt voorafgaand aan een plaatsing in het buitenland een aanloopvoorschot aanvragen.

Voor wie?

Deze regeling is voor alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van ACRU (artikel 3.90) voor een periode van minimaal 12 maanden worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Een aanloopvoorschot is een rentevrij bedrag dat u kunt aanvragen t.b.v. kosten die u maakt rondom uw overplaatsing. Over de besteding van het toegekende bedrag hoeft u geen verantwoording af te leggen. 3W berekent de hoogte van het aanloopvoorschot dat u maximaal kunt aanvragen. U kunt er ook voor kiezen om een lager bedrag aan te vragen. 3W berekent ook het aantal maandelijkse termijnen waarbinnen het aanloopvoorschot terugbetaald moet worden en de hoogte van het termijnbedrag. Na aanvang van de werkzaamheden op de post wordt gestart met inhouding van de maandelijkse termijnen totdat het volledige aanloopvoorschot terugbetaald is. Als de plaatsing vroegtijdig wordt beëindigd, dan wordt het resterende bedrag verrekend met de nog uit te betalen vergoedingen of u ontvangt een verzoek van 3W om terugbetaling van het nog verschuldigde bedrag. 

Voorwaarden

  • U kunt de aanvraag indienen in de periode gelegen tussen drie maanden  voorafgaande aan de verwachte datum van aankomst en één maand na de dag van uw eerste aankomst op uw standplaats.
  • U moet in het bezit zijn van een plaatsingsbesluit waarin uw organisatie schriftelijk bevestigd heeft dat u op een post bent geplaatst én dat u tijdens de plaatsing voorzieningen ontvangt op grond van de ACRU.
  • Uw plaatsing moet minimaal 12 maanden bedragen.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 15 werkdagen.