Vergoeding huispersoneel

wordt een vergoeding huispersoneel toegekend. Deze vergoeding wordt automatisch toegekend en hoeft dus niet apart te worden aangevraagd (artikel 3.32 t/m 3.34 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Hoogte van de vergoeding
De hoogte van de vergoeding huispersoneel is afhankelijk van het niveau van uw functie. In bijlage 2B, onder 10 van de ACRU staan de bedragen per functieniveau vermeld.

Dit bedrag wordt verhoogd met het in Bijlage 2B, onder 10, van de ACRU vermelde bedrag voor ieder kind waarvoor de ambtenaar een verhoging van de standplaatstoelage ontvangt op grond van artikel 3.15, met een maximum van drie kinderen.

Betalen uitkering huispersoneel
Wanneer de arbeidsovereenkomst van een lid van het huispersoneel wordt beëindigd, kan het zijn dat u verplicht bent om een ontslaguitkering of vergelijkbare uitkering uit te betalen. Dit is afhankelijk van de lokale wetgeving. Indien u een (ontslag)uitkering heeft moeten betalen dan wordt deze vergoed (artikel 3.32, zesde lid, ACRU).

Vergoeding bij overname huispersoneel door opvolger
Een lid van het huispersoneel dat in uw persoonlijke dienst is geweest, kan na uw definitief vertrek van de post in persoonlijke dienst van uw opvolger worden genomen. De kosten die hieruit voortvloeien gedurende de interim-periode, worden vergoed uit het aan de desbetreffende post ter beschikking gestelde budget. De vergoeding wordt toegekend voor een tijdvak van maximaal twee maanden. In bijzondere gevallen kan dit tijdvak worden verlengd (artikel 3.34 eerste lid van de ACRU).

Aanvragen

U hoeft niets aan te vragen. De vergoeding wordt automatisch toegekend vanaf het moment van aanvang plaatsing.

Vragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen