Vergoeding onderwijs bij terugkeer naar Nederland

Als uw afhankelijke kind(eren) na een plaatsing op de post in Nederland niet-Nederlandstalig onderwijs gaan volgen, heeft u onder voorwaarden  recht  op een vergoeding van de kosten (artikel 3.81 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die voor minimaal 12 maanden bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland geplaatst zijn geweest.

Voor attachés en gedetacheerden die uitgezonden werden onder de ACRU gelden daarnaast de afspraken die zijn vastgelegd in de attachénotitie. Dit kan betekenen dat een attaché of gedetacheerde niet of slechts gedeeltelijk aanspraak maakt op deze vergoeding.

Toelichting

Na uw terugkeer in Nederland kunt u er voor kiezen om uw kind internationaal onderwijs te laten volgen. Onder bepaalde voorwaarden worden de kosten voor dit internationale (niet-Nederlandstalige) primaire of secundaire onderwijs vergoed.

Welk soort onderwijs wordt vergoed?

Als uw kind voorafgaand aan uw overplaatsing naar Nederland minimaal één volledig schooljaar voor rekening van de werkgever internationaal onderwijs op de post heeft gevolgd, worden de kosten van het primair of secundair internationaal onderwijs vergoed tot ten hoogste de kosten die de International School of The Hague (ISH) in rekening brengt.

Heeft uw kind op de standplaats minimaal één volledig schooljaar voor rekening van de werkgever onderwijs in het Brits of Amerikaans schoolsysteem of Frans-, Duits-, of Spaanstalig onderwijs gevolgd, dan heeft u recht  op vergoeding van de onderwijskosten die door de desbetreffende onderwijsinstelling in rekening worden gebracht.

Als uw kind in Nederland tweetalig onderwijs gaat volgen bij een door het Ministerie van OCW gesubsidieerde onderwijsinstelling, worden ook die kosten als bedoeld in artikel 3.21, tweede lid, ACRU vergoed.

De declaratie voor deze kosten (internationaal onderwijs in Nederland) kunt u indienen bij 3W. Vervolgens zorgt 3W voor rechtstreekse betaling aan u persoonlijk zodat u zelf het bedrag aan de school in Nederland kunt overmaken.

Voorwaarden

  • Uw kind wordt in de zin van de ACRU als afhankelijk kind aangemerkt, dit betekent dat u kinderbijslag voor hem of haar ontvangt (zie bijlage 1, Definities, ‘afhankelijk kind’ ACRU).
  • Uw kind volgde voorafgaand aan de overplaatsing naar Nederland minimaal één volledig schooljaar voor rijksrekening primair of secundair niet-Nederlandstalig onderwijs in het curriculum en de taal waarvoor u nu een declaratie wilt indienen.
  • Uw kind gaat in Nederland naar een erkende onderwijsinstelling. Het overzicht van internationale scholen in Nederland kunt u vinden op Stichting Internationaal Onderwijs. Neem vooraf contact op met 3W indien u uw kinderen wilt laten registreren op een andere school dan The International School of The Hague (ISH).
  • Uw kind volgt regulier voltijds onderwijs. Deeltijdonderwijs wordt niet vergoed.
  • Uw kind is 4 jaar of ouder, de gebruikelijke schoolgaande leeftijd voor kinderen die in Nederland primair onderwijs volgen.
  • Uw kind behoort in Nederland tot uw huishouden.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Declaraties Vergoedingen Buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijd

Een volledige aanvraag of declaratie wordt binnen twee weken verwerkt. Als gegevens ontbreken of onjuist zijn, ontvangt u binnen een week het verzoek om binnen zes weken alsnog de juiste gegevens aan te leveren, anders wordt de aanvraag afgewezen.