Maandelijkse vergoedingen (standplaatstoelage)

In het buitenland wordt u geconfronteerd met extra kosten die u in Nederland niet hoeft te maken. Bij de berekening van de standplaatstoelage wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met specifieke omstandigheden op de post. Voor partner en kinderen ontvangt u aanvullende vergoedingen.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

De standplaatstoelage wordt toegekend als compensatie voor extra kosten die u moet maken als gevolg van een plaatsing in het buitenland. Deze kosten kunnen bestaan uit:

Kosten die het gevolg zijn van de specifieke omstandigheden op de post, zoals:

  • Kosten verbonden aan het mitigeren van de effecten van hardship.
  • Recuperatie buiten de standplaats.
  • Aanschaf van luchtreinigers  op posten met luchtverontreiniging.
  • Kosten voor aanschaf van apparatuur die nodig is in verband met de omstandigheden op de standplaats (bijv. 110 in plaats van 220 volt).
  • Kosten van transport/import van plaatselijk niet verkrijgbare goederen.
  • Kosten van aanschaf van flessen mineraalwater wanneer leidingwater niet drinkbaar is et cetera.

Kosten voor het onderhouden van contact met de thuisbasis, zoals:

  • Kosten van (tussentijdse) reizen naar Nederland en de kosten van het tijdelijke verblijf in Nederland.
  • Meerkosten voor het omzetten van verzekeringen naar werelddekking.
  • Het aanhouden van een bankrekening in Nederland en in het land van plaatsing, en de kosten van het overmaken van geld naar de standplaats.

Extra uitgaven die het gevolg zijn van de overplaatsbaarheid.

Als u op de standplaats een gezamenlijke huishouding voert met uw partner wordt de standplaatstoelage met 70% verhoogd.
Ook voor afhankelijke kinderen die deel uitmaken van uw gezin op de standplaats geldt een verhoging van de standplaatstoelage. Voor kinderen jonger dan 12 jaar betreft het een verhoging met 12,5%, voor kinderen van 12 jaar of ouder een verhoging van 25%.

Voorwaarden

De verhoging van de standplaatstoelage wordt alleen toegekend indien uw partner en/of kinderen per aaneengesloten periode van zes maanden tenminste 120 dagen bij u op de post verblijft en deel uitmaakt van uw gezin of met u gezamenlijk doorbrengt buiten de standplaats in verband met vakantie en andere gezinsactiviteiten.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijd

3W verwerkt de melding binnen 3 werkdagen.