KCP Checklist Uitzending medewerker

Klantcontactpersonen zijn collega’s op de departementen en posten die gemandateerd zijn om voor hun organisatie of groep medewerkers diensten aan te vragen bij 3W. Als klantcontactpersoon bent u het eerste aanspreekpunt voor een rijksoverheidsmedewerker die wordt uitgezonden naar het buitenland om op een ambassade of in het Caribisch deel van het Koninkrijk te gaan werken. In onderstaande checklist ziet u wat u als klantcontactpersoon moet regelen bij uitzending van een medewerker.

Voorafgaand aan de uitzending

Tijdens de uitzending

Bij terugkeer naar Nederland

Komt u er niet uit?

Kunt u de informatie niet op deze site vinden of heeft u behoefte aan een sparringpartner bij 3W? Stel uw vraag via ons Self Service Portal of neem contact op met onze relatiemanagers via postbus 3W-relatiebeheer@minbuza.nl