Attachécursus

In de attachénotitie is afgesproken dat attachés die voor het eerst, of na lange tijd opnieuw worden geplaatst op een post in het buitenland, de attachécursus moeten volgen.

Voor wie?

Deze cursus is verplicht voor attachés die voor het eerst of na lange tijd opnieuw, worden uitgezonden naar een post en wordt aanbevolen voor medewerkers van vakdepartementen die bij BZ gedetacheerd worden en meteen naar een post gaan.

Toelichting

Deze driedaagse Interdepartementale Attaché cursus (IAC) bereidt attachés voor op de samenwerking op de ambassade, welke regels en afspraken er gelden, en hoe het is om als diplomaat in het buitenland te werken en te leven.

Een aantal onderdelen van het programma is tevens toegankelijk voor partners. Na inschrijving informeren we u over de onderdelen van het programma waaraan uw partner kan deelnemen.

  • Taal: Nederlands
  • De IAC wordt in 2023 in twee edities live aangeboden.
  • De locaties zullen t.z.t. worden bekend gemaakt (omgeving Den Haag).
  • Data IAC 2023:
    • maandag 5 t/m woensdag 7 juni
    • maandag 3 t/m woensdag 5 juli
  • Mocht u op de datum van de cursus al gestart zijn met uw plaatsing, dan verzoeken wij u vriendelijk om af te reizen naar Nederland voor de cursus in de vorm van een dienstreis.

Aanvragen

Na uw aanmelding bij 3W ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de cursus.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Customer Services.

Tarieven

Het tarief vindt u op de pagina Verrekening producten en diensten.

Dit tarief wordt al dan niet doorbelast op basis van de gemaakte afspraken tussen 3W en uw organisatie(onderdeel). Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.