Attachécursus

In de attachénotitie is afgesproken dat attachés die voor het eerst, of na lange tijd opnieuw worden geplaatst op een post in het buitenland, de attachécursus moeten volgen.

Voor wie?

Deze cursus is verplicht voor attachés die voor het eerst of na lange tijd opnieuw, worden uitgezonden naar een post en wordt aanbevolen voor medewerkers van vakdepartementen die bij BZ gedetacheerd worden en meteen naar een post gaan.

Toelichting

Deze driedaagse Interdepartementale Attaché cursus bereidt attachés voor op de samenwerking op de ambassade, welke regels en afspraken er gelden, en hoe het is om als diplomaat in het buitenland te werken en te leven. Uw partner is welkom bij het deel van het programma waarin diplomatieke status, etiquette en protocol, acculturatie, het veranderproces en ervaringsverhalen worden besproken.

  • Taal: Nederlands

Data:

2021 :

  • IAC 1 : ma 17 mei t/m wo 19 mei 2021
  • IAC 2 : ma 14 juni t/m wo 16 juni  2021
  • IAC 3 : ma 5 t/m wo 7 juli 2021

Aanvragen

Na uw aanmelding bij 3W en zodra bekend is in welke vorm de cursus zal plaatsvinden, ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de cursus.

Vragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Vraag over voorbereiding op uitzending

Tarieven

Het tarief vindt u op de pagina Verrekening producten en diensten.

Dit tarief wordt al dan niet doorbelast op basis van de gemaakte afspraken tussen 3W en uw organisatie(onderdeel). Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.