Dienstverleningsafspraken (DVA)

In de dienstverleningsafspraken (DVA) worden generieke en specifieke afspraken weergegeven tussen de Opdrachtgever, het betreffende opdrachtgevende (rijks)organisatieonderdeel, en de Opdrachtnemer, shared serviceorganisatie (SSO) 3W, over de af te nemen diensten.

Doel

Het doel van deze afspraken is het vastleggen van wat 3W levert en onder welke voorwaarden. Op deze website –de zogenaamde producten en dienstencatalogus- zijn de diensten beschreven van wat 3W levert, wie deze dienst kan aanvragen, voor welke doelgroep deze geschikt is, en met welke doorlooptijden.

3W kan kwaliteit leveren binnen de gestelde doorlooptijden wanneer de (klant) contactpersoon tijdig en juist de gegevens aan 3W verstrekt. Lees hiervoor ook de bijlage: Rollen en verantwoordelijkheden rondom het uitzenden van een medewerker.

3W verzorgt alle op de website genoemde producten en diensten met als doel het efficiënt ondersteunen van de medewerker van een Opdrachtgever die voor de Nederlandse overheid een internationale functie gaat uitoefenen.

In bijlage 3 van de dienstverlenersafspraken staat opgenomen wat de kosten van de producten en diensten van 3W zijn en op basis waarvan kosten met de afnemers worden verrekend. Zie voor nadere informatie de bijlage 4 van de dienstverlenersafspraken.