Verrekening vergoedingen bij uitzending naar het Caribisch deel van het Koninkrijk

Wanneer de Klantcontactpersoon (KCP) een medewerker aanmeldt bij 3W voor een uitzending naar het Caribisch deel van het Koninkrijk moet hij in de aanvraag aangeven vanuit welke organisatie de medewerker wordt uitgezonden, en waar naartoe de medewerker wordt uitgezonden en welk budget daarvoor wordt aangesproken.

Om de betaling en verrekening van deze uitgaven in goede banen te leiden zijn deze budgetten verdeeld in 15 groepen. Elke groep leidt naar een budget van een budgetverantwoordelijke organisatie. 

Het uitlenende ministerie is verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste budget aan de KCP wanneer een medewerker wordt uitgezonden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor de toewijzing naar het juiste budget zijn 15 groepen aanwezig.  De keuze van de groep leidt automatisch naar de juiste budgetverantwoordelijke organisatie. 

Groep Budgetverantwoordelijke org.
BZK vestiging - Kabinet gouverneur

Min. van Binnenlandse zaken  

BZK vestiging - Vertegenwoordiging NL Min. van Binnenlandse zaken 
BZK vestiging - Secretariaat college fin toezicht Min. van Binnenlandse zaken 
RCN - Uitzendend ministerie Uitlenend Ministerie
RCN - Rijksvastgoed Bedrijf      Min. van Binnenlandse zaken 
RCN - Rijksvertegenwoordiger CN Min. van Binnenlandse zaken 
Dienst Buitenlandse Betrekkingen Min. van Binnenlandse zaken 
Recherche Samenwerkingsteams (RST) Min. van Binnenlandse zaken 
Team Bestrijding en Ondermijning (TBO) Min. van Binnenlandse zaken 
Overheden van de landen Uitlenend ministerie
Openbaar ministerie - Caribisch Nederland Min. van Justitie en Veiligheid
Openbaar ministerie – Landen Min. van Binnenlandse zaken
Hof van Justitie Min. van Binnenlandse zaken
Wederopbouw 

Uitlenend ministerie

Inzet St Eustatius Min. van Binnenlandse zaken

Bij uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk komt het regelmatig voor dat het uitlenende ministerie (daar waar de uitgezonden medewerker in dienst is) niet de organisatie is die de vergoedingen moet betalen. Deze laatste wordt in onderstaande tekst ‘budgetverantwoordelijke organisatie’ genoemd.

Het uitlenend ministerie is in de regel het Ministerie waar de uitgezonden medewerker een dienstverband mee heeft.  Het kan ook voorkomen dat de medewerker uitgezonden wordt vanuit een organisatie die verbonden is met het uitlenend ministerie, bijvoorbeeld een Zelfstandig Bestuur Orgaan, of een gemeente.

Uitbetaling maandelijkse en incidentele vergoedingen

Openstaande vorderingen na beëindiging uitzending