Welkom bij Travelpoint!

Travelpoint is het dienstencentrum binnen 3W dat centraal betrokken is bij de uitvoering van het zakelijk reizen binnen het Rijk. Dit doen we onder andere door het bieden van een eerstelijns ondersteuning aan reizigers bij het boeken van een reis en verblijf, het implementeren van een innovatief reis- en declaratieplatform, actief leveranciersmanagement voor een zo volledig mogelijk reisaanbod en het bieden van advisering m.b.t. mobiliteit in brede zin. Bijvoorbeeld op het gebied van reisbeleid en duurzaam reizen.

Travelpoint is tevens de benaming van het nieuwe reis- en declaratieplatform. Dit platform zal per 1 april 2023 het huidige TEM-systeem vervangen. 

Realisatie en implementatie Travelpoint platform

Op deze pagina vindt u informatie over de implementatie van Travelpoint. Via de mijlpalen kunt u beknopt de voortgang zien of teruglezen en welke mijlpalen er gepland zijn. Voor sommige onderwerpen kan worden verwezen naar onderliggende pagina’s of documenten. Bijvoorbeeld m.b.t. de uitrolplanning of tutorials.

Heeft u vragen over de implementatie van Travelpoint. Stuur dan een mail naar travelpoint@minbuza.nl.

Mijlpalen

Eind 2021

 • Aansluiting postennetwerk op huidig Travel & Expense managementsysteem TEM ter voorbereiding op Travelpoint.

April 2022

 • Publicatie Europese Aanbesteding Internationaal Reizen Travelpoint.

Augustus 2022

 • Gunning contract aan leveranciers Travelpoint.

September 2022

 • Ondertekening contract – zie nieuwsbericht.
 • 1e kick-off sessie met leveranciers voor planning en deliverables

Oktober 2022

 • Administrator trainingssessie reisplatform voor 3W en reisagent VCK Travel
 • 1e technische opzet; o.a.
  • Organisatiestructuur
  • Reisbeleid
  • Goedkeuringsproces
  • Betalingsproces
  • Expense applicatie Yokoy
 • Start communicatie en ‘branding’
  • Vaststellen communicatiekanalen
  • Activering customer success management
  • ‘Branding’ via het platform

November 2022

 • Definitieve uitwerking inrichting Travelpoint
 • Vastlegging taken en verantwoordelijkheden (Service Level Agreements)
 • Bijeenkomst (interdepartementale) testgroep
 • Start acceptatietesten
 • Start communicatie (interdepartementaal)
 • 1e impressie toekomstige reisapplicatie. Klik hier

December 2022

 • Uitbreiding hotelaanbod (booking.com, Expedia)
 • Oplevering nieuwe gebruikersomgeving nieuw reisplatform
 • Publicatie uitrolschema Travelpoint
 • Communicatie naar gebruikers 1e tranche migratie

Januari 2023

 • Communicatie naar gebruikers 2e tranche migratie
 • Uitbreiding treinaanbod
 • Gebruikerstoets Travelpoint
 • Publicatie uitrolschema
 • Publicatie tutorials
 • Opzet webinars

Februari 2023

 • Ketentesten
 • Vervolg communicatie 1e en 2e tranche migratie
 • Start webinars

Maart 2023

 • Conversie en migratie
 • Omzetten informatie Travelpoint op www.sso3W.nl

April 2023

 • Travelpoint volledig operationeel
 • TEM niet meer in gebruik