Overplaatsingsreizen naar het Caribisch gebied

U wordt uitgezonden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk op basis van de uitzendregelingen KU, VUBZK of VBRA.

Reisvergoedingen bij uitzendingen langer dan een jaar

Reisvergoedingen bij uitzendingen korter dan een jaar

Reisaanvragen

Vragen

Stel uw vraag met dit vragenformulier.

Doorlooptijd

3W verwerkt het verzoek binnen 5 werkdagen.