Nieuwe CAO Rijk per 1 juli 2024: Wat gaat er veranderen?

Op 1 juli 2024 is de CAO Rijk vernieuwd. Vakbonden en de werkgever Rijk zijn op 24 april 2024 akkoord gegaan met de nieuwe CAO. Zoals elk jaar zijn er een aantal bedragen, percentages en tabellen geindexteerd. Er zijn ook een aantal wijzigingen die specifiek gelden voor uitgezonden medewerkers of medewerkers die naar het buitenland reizen. In dit nieuwsbericht zetten we deze voor je op een rij. De nieuwe CAO Rijk en meer informatie vind je op www.caorijk.nl.

Voorzieningen bij buitenlandse dienstreizen

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen reizen binnen en buiten Europa bij de berekening van daggeldvergoeding.

Voor de daggeldvergoeding geldt als reistijd de tijd die met het reizen is gemoeid, berekend vanaf de thuis- of werklocatie van de werknemer tot de plek van bestemming. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de plek van bestemming, zoals opgenomen in de tarieflijst verblijfkosten buitenlandse dienstreizen.

Je hebt geen recht op vergoeding voor:

  • Een dienstreis korter dan 4 uur
  • ontbijt, lunch of avondmaaltijd tijdens een reisgedeelte waarvoor de vervoersmaatschappij je maaltijden aanbiedt als onderdeel van jouw vervoersbewijs

Wil je daggeldvergoeding van je dienstreis declareren? Volg dan de handleiding op onze website Uw reisdeclaratie in Yokoy | Travelpoint | SSO3W

Alle uitzendvoorzieningen in één CAO: voorzieningen bij uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk nu ook onderdeel van de CAO Rijk

De afgelopen jaren hebben BZK, de vakbonden en 3W hard gewerkt om de voorzieningen bij uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk te actualiseren en een integraal onderdeel te maken van de CAO Rijk. Dat is nu gelukt! In hoofdstuk 25 van de CAO Rijk zijn de voorzieningen opgenomen. Deze voorzieningen zijn moderner in vergelijking met de oude regelingen VUBZK, VBRA en KU. Daarnaast heeft bij een aantal voorzieningen de ACRU als voorbeeld gediend.

De voorzieningen voor uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals vastgelegd in de CAO Rijk 2024-2025, gaan in op 1 januari 2025. Vanaf die datum vervallen de oude uitzendvoorwaarden van VUBZK, VBRA en KU.

Ook voor de naar het Caribisch deel van het Koninkrijk uitgezonden medewerkers van de sector Politie en de sector Rechterlijke Macht gaan deze nieuwe uitzendvoorzieningen gelden.

Voor collega’s die vóór 1 juli 2024 zijn uitgezonden of waarvan de uitzending al is aangemeld, geldt een overgangsbepaling.

Een kleine greep uit de nieuwe voorzieningen:

  • Vereenvoudiging uitzendvergoeding. De maandelijkse buitenlandtoelage wordt de ‘uitzendvergoeding’ genoemd. Deze vergoeding wordt berekend over het netto salaris.
  • Huisvesting. Op het gebied van huisvesting wordt nog meer rekening gehouden met de gezinssamenstelling en meer flexibilisering aangebracht.
  • Vaste reisvergoeding. Er komt een vaste reisvergoeding. Deze reisvergoeding zal de verschillende declaraties voor de huurauto, vergoeding woon-werkverkeer, dienstreizen binnen standplaats en tegemoetkoming aanschaf auto vervangen.  
  • Vliegtickets. Het verstrekken van vliegtickets van en naar het Caribisch deel van het Koninkrijk via Travelpoint wordt de regel.
  • Vergoeding kinderopvang. De tegemoetkoming kinderopvang is geactualiseerd en nu ook integraal onderdeel van de uitzendvoorzieningen.
  • Korte Uitzendingen. De regeling voor Korte Uitzending (2 tot 12 maanden) is geactualiseerd en nu ook integraal onderdeel van alle uitzendvoorzieningen. Het aantal declaraties zal hierdoor afnemen.

Meer informatie volgt
De komende maanden werken we hard aan de implementatie van deze nieuwe voorzieningen en zullen we je via onze website meer informatie geven. Als je vragen hebt over hoe het nieuwe hoofdstuk in de CAO Rijk tot stand is gekomen kun je contact opnemen met je klantmanager.

Beeld: ©Ministerie van Buitenlandse Zaken