Bereid u voor op uw overplaatsing en schrijf u nu in voor cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten

Het nieuwe jaar is al even gestart en een aantal medewerkers heeft inmiddels een plaatsingsdocument ontvangen voor een nieuwe functie. Zij worden uitgestuurd naar een post, blijven in of keren terug naar Nederland, of worden geplaatst in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Nieuw cursusjaar

Om medewerkers en gezinsleden goed voor te bereiden op de overplaatsing, biedt 3W medewerkers en gezinsleden een aantal cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten aan. Het belooft een mooi jaar te worden, waarin het bestaande aanbod wordt voortgezet.
De cursus Protocol en Etiquette voor partners wordt dit jaar door het Protocolbureau uitgevoerd en de cursus ‘Terugkeer naar Nederland’ wordt nieuw leven ingeblazen. Het team Voorlichting Medewerker en Gezinsleden van 3W heeft er zin in en is blij te melden dat er al aanmeldingen voor cursussen zijn ontvangen. Hieronder worden een paar activiteiten uit het aanbod toegelicht.

Groepscursus ‘Protocol en Etiquette’ voor partners (post)

Gaat u met uw partner mee op uitzending naar een post en wilt u met de juiste kennis van protocol en etiquette een receptie en diner bijwonen of organiseren? Dan is de cursus Protocol en Etiquette, uitgevoerd door het Protocolbureau, zeker een aanrader! Kijk voor het programma op de 3W website. Deze training wordt gegeven op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, data:

 • woensdag 22 maart 2023
 • dinsdag 13 juni 2023

Beide dagen van 9.30 tot 13.00 uur met aansluitend een lunch.

(online) Voorlichtingsbijeenkomst internationaal onderwijs en het bijhouden van de Nederlandse taal tijdens uitzending (post en Caribisch)

Gaat u voor het eerst met kinderen naar een post in het buitenland of naar het Caribisch deel van het Koninkrijk? Of bent u zich aan het oriënteren voor een uitzending? Dan is dit een nuttige bijeenkomst. Op de 3W website leest u hoe u zich kunt aanmelden, data:

 • maandag 17 april
 • maandag12 juni

Iedereen kan handelen bij noodsituaties (post en Caribisch)

Team Vitaliteit en Gezondheid heeft een training ontwikkeld waarin u leert hoe te handelen in een medische noodsituatie. Reanimeren, het behandelen van ernstige bloedingen en wat te doen bij verstikking komen onder meer aan bod. Partners mogen ook zonder de medewerker deelnemen aan deze training. Kijk op de 3W website hoe u zich kunt aanmelden.

 • dinsdag 9 mei
 • dinsdag 27 juni
 • woensdag 12 juli
 • donderdag3 augustus
 • dinsdag 22 augustus
 • dinsdag19 september

(online) Groepscursus ‘Aan het werk in Nederland’ voor partners (post en Caribisch)

Wordt uw partner dit jaar weer in Nederland geplaatst en wilt u zich gaan oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt? Meldt u dan aan voor deze groepscursus en leer hoe u uw kansen verhoogt om in Nederland een leuke baan te vinden. Kijk op de 3W website voor meer informatie.

De cursus wordt gegeven op:

 • woensdag 24 mei
 • woensdag 27 september

(online) Groepscursus ‘Loopbaanontwikkeling in het buitenland’ voor partners (post en Caribisch)

Gaat u met uw partner mee op uitzending naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk? Wilt u leren wat u tijdens de uitzending kunt doen aan uw eigen loopbaanontwikkeling? Kijk dan op de 3W website voor meer informatie.

De groepscursus kunt u volgen op:

 • donderdag 31 mei
 • woensdag 4 oktober

Landgerichte individuele acculturatiecursus voor medewerker, partner en kinderen vanaf 12 jaar (post en Caribisch)

Wordt u binnenkort uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk? Dan is deze individuele cursus een must! U leert welke impact een overplaatsing heeft op uw gezinsleden en u. Als u wordt uitgezonden naar een non family post en uw partner/gezin in Nederland moet blijven, dan wordt er extra aandacht besteed aan de impact van zo’n plaatsing op u en uw partner. Een landendeskundige besteedt aandacht aan de situatie van het land waar u naartoe gaat. Deze cursus wordt uitgevoerd door Intercultural Business Improvement, zij stemmen de datum van de training met u af. Kijk op de 3W website voor meer informatie en wie er voor deze cursus in aanmerking komen.

Bijeenkomst ‘Terugkeer naar Nederland’ voor partner en medewerker (post en Caribisch)

Gedurende de jaren dat u op uitzending was is er veel veranderd in Nederland. Of komt u voor het eerst naar Nederland? Hoe is het om (weer) in Nederland te wonen? In deze cursus wordt u voorbereid op het integreren in Nederland. De focus van de cursus ligt op de partner. U wordt zich bewust van de uitdagingen waarmee u geconfronteerd kunt worden wanneer u (weer) in Nederland arriveert. Ook wordt ingegaan op de huidige sociaaleconomische, culturele en politieke situatie.

3W is nog bezig met de voorbereiding van deze cursus. Binnenkort vindt u meer informatie over deze cursus en de aanmeldprocedure op de 3W website.

Volledige aanbod

Kijk op de 3W website (www.sso3w.nl) voor het volledige aanbod van voorbereidingscursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. Hier vindt u naast bovenstaande cursussen en bijeenkomsten, ook informatie over de Veiligheidstraining (HEAT), Cursus Bedrijfshulpverlening op de post, Taalcursus ter voorbereiding op plaatsing in het buitenland en de Attachécursus.

Neemt u vooral ook een kijkje in het opleidingsaanbod van de Academie voor Internationale Betrekkingen. De Academie biedt ook cursussen aan ter voorbereiding op de overplaatsing.

Cursussen voor partners