Toegankelijkheid

3W wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Toegankelijkheidslabel: AA

Het toegankelijkheidslabel van 3W jaarverslag. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsrichtlijnen

De toegankelijkheid van deze website is onderzocht.

Het toegankelijkheidsonderzoek naar deze website is afgerond op 15 december 2020. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting.

Meer informatie: WCAG 2 Rapport website www.sso3w.nl

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Onderdelen waarop de site niet voldoet

  • Technische tekortkomingen zullen door de leverancier opgelost worden.
  • Sommige instructievideo’s voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. Hiervoor zijn tekstalternatieven beschikbaar in de vorm van instructies.
  • Een deel van de (weinig bezochte) pdf’s is niet helemaal toegankelijk. De pdf’s voldoen wel aan minimale eisen. 
  • Oude documenten en nieuwsberichten zijn niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Opvragen ontoegankelijke informatie

Wilt u een pagina of bestand gebruiken die (nog) niet toegankelijk is? Stuur een mail naar 3W@minbuza.nl en geef aan welke informatie u graag zou willen inzien. Onze redactieleden kunnen het bestand of de pagina dan toegankelijk maken en toesturen en direct ook wijzigen op de website. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via 3W@minbuza.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.