Verrekening lokale medewerkers

Op basis van formatie/schaal/werktijd/landcode en lokaal of Nederlands belastingplichtig is per schaal een vast tarief vastgesteld. Het vastgestelde tarief behorende bij een formatieplaats wordt op 1 augustus van het lopende kalenderjaar doorbelast, ongeacht of de formatieplaats ingevuld is of niet.

Indien departementen willen voorkomen dat structureel lege formatieplaatsen worden doorbelast dienen zij bij HDPO-ATTACHE-FTE@minbuza.nl aan te geven dat de desbetreffende formatieplaats moet worden opgeheven. Het aanvragen van een nieuwe formatieplaats dient via hetzelfde e-mailadres bij HDPO aangevraagd te worden.

Suppletie op oude dags-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidsclausules op basis van RrLok 2020 (ENG: LSR 2020) en postuitwerking Jaarlijks worden de werkelijke uitgaven verrekend. De facturen worden na afloop van het desbetreffende kalenderjaar verstuurd.
Ontslagvergoeding lokaal personeel Jaarlijks worden de werkelijke uitgaven verrekend. De facturen worden na afloop van het desbetreffende kalenderjaar verstuurd.
Loonkosten lokaal personeel

Jaarlijks worden de uitgaven verrekend op basis van een vastgesteld tarief. Bekijk de vastgesteldeĀ LSR 2020Ā tarieven op Rijksportaal: Loonkosten Lokale Medewerker