De attachénotitie en rechtspositie lokale medewerkers

Rijksambtenaren die uitgezonden worden naar ambassades of het Caribisch deel van het Koninkrijk gaan uit volgens het standpunt '1 Rijk 1 Regeling'. De kaders en voorwaarden die gelden voor die uitzending zijn vastgelegd in de Attachénotitie.

Lokale personeelsleden die werkzaam zijn op ambassades hebben eigen arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de LSR 2020.