De Attachénotitie en rechtspositie lokale medewerkers

Rijksambtenaren die uitgezonden worden naar ambassades gaan uit volgens het standpunt '1 Rijk 1 Regeling'. De kaders en voorwaarden die gelden voor die uitzending zijn vastgelegd in de Attachénotitie.

Lokale personeelsleden die werkzaam zijn op ambassades hebben eigen arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de Regeling Lokaal Personeel  (LSR 2020).