De attachenotitie en rechtspositie lokaal personeel

Rijksambtenaren die uitgezonden worden naar ambassades of het Caribisch deel van het Koninkrijk gaan uit volgens het standpunt “1 Rijk 1 Regeling”. De kaders en voorwaarden die gelden voor die uitzending zijn vastgelegd in de Attachenotitie.

Lokale personeelsleden die werkzaam zijn op ambassades hebben eigen arbeidsvoorwaarden die is vastgelegd in de regeling Lokaal Personeel.