Basisregistratie Personen

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Als u wordt uitgezonden naar een post, moet u zich uitschrijven. Hieronder leest u wat de BRP inhoudt, wat er van u verwacht wordt en wat de consequenties zijn als u zich niet uitschrijft. 

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) en hun meereizende gezinsleden die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.
Alle medewerkers en hun meereizende gezinsleden die op grond van het VUBZK/VBRA worden geplaatst op een functie in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Alle civiele experts die geplaatst worden bij een civiele missie.

Toelichting

De Basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woonachtig is. Ook de persoonsgegevens van buiten Nederland wonende medewerkers die in dienst zijn van de overheid en daar verblijvende gezinsleden staan in de BRP (registratie niet-ingezetenen). De overheid gebruikt deze persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren. Zo heeft de Belastingdienst de gegevens nodig om belastingen te heffen en de Sociale Verzekeringsbank om recht en aanspraak op de (volks)verzekeringen te kunnen beoordelen. De Basisregistratie personen (BRP) heeft de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) vervangen.

Uitschrijven uit Nederland

U moet zich uitschrijven als u verwacht dat u binnen een periode van twaalf maanden minstens acht maanden in het buitenland verblijft. Dat geldt ook als u uw huis aanhoudt. De periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Niet uitschrijven is strafbaar en kan leiden tot problemen bij terugkeer.

Uitschrijven kan vanaf 5 dagen voor vertrek bij de gemeente waar u op dat moment woont. U kunt dit persoonlijk of schriftelijk doen. U ontvangt een bewijs van uitschrijving.

Komt u tijdens een buitenlandse plaatsing met een zekere regelmaat voor een periode terug in Nederland (bijvoorbeeld bij plaatsing op een Hoog Risico post)? Dan is het raadzaam in contact te treden met de Dienst Burgerzaken van de gemeente en expliciet te vragen of u zich moet uitschrijven.

Ongewenste gevolgen van het niet-uitschrijven

Sinds 6 januari 2014 zijn de strafrechtelijke bepalingen in de GBA-wetgeving vervangen door bestuursboetes. Naar verwachting zullen gemeenten die sneller opleggen dan in het verleden de kans op veroordeling was. Hieronder staan een aantal ongewenste gevolgen:

  • Extra heffingen.
  • Waterschapsbelasting. U betaalt voor zogenaamde vervuilende eenheden die afhankelijk zijn van het aantal ingeschreven personen.
  • Mislopen verhuisboedelvrijstelling (bij terugkomst in Nederland van buiten de Europese Unie); de Douane kan de vrijstelling weigeren (bent u niet uitgeschreven, dan bent u in douanetermen niet woonachtig geweest buiten het douanegebied van de Europese Unie).
  • Belastingvrij naar Nederland invoeren van een in het buitenland belastingvrij gekochte auto is niet mogelijk
  • Kinderen die in het buitenland wonen staan, zolang ze zijn ingeschreven in de BRP, hier geregistreerd als leerplichtig en daar kan controle op komen. Dit kan betekenen dat u een boete krijgt.
  • Navorderingsrisico hypotheekrenteaftrek in onder andere verhuur- en ter beschikkingsstellingssituaties van de ‘oude’ woning.
  • Verdenking van frauduleus handelen bij het ontvangen van te hoge kinderbijslag (woonlandbeginsel kan de hoogte van de kinderbijslag verlagen).
  • En uiteindelijk de eventuele negatieve invloed op de relatie met de werkgever op een plaatsing na bekendwording.

Veelgestelde vragen over de BRP.

Lees ook de veelgestelde vragen over de Basisregistratie Personen.