Civiel experts

Ook als u niet in dienst bent van het Rijk (of een andere overheidsorganisatie) kunt u (tijdelijk) werkzaam zijn voor de Rijksoverheid in het buitenland, bijvoorbeeld als civiel expert. 3W verzorgt de werving, selectie en administratieve ondersteuning rond Nederlandse experts die ingezet worden bij civiele missies.

Civiele missie

Nederland ondersteunt wederopbouwprocessen in fragiele staten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt hieraan bij door Nederlandse experts uit te zenden naar het buitenland om daarvoor internationale organisaties (IO) te werken.

De aandacht van BZ voor fragiele staten is, de afgelopen jaren, sterk toegenomen. De behoefte aan experts die in deze fragiele staten ingezet kunnen worden groeit. Nederlandse experts zijn onder andere uitgezonden naar de EU-missies in Afghanistan, Georgië, Irak, Mali, Niger en de Palestijnse autoriteit, en naar de VN vredesmissies in de Democratische Republiek Conga en Zuid-Sudan. De Nederlandse deelname aan civiele missies wordt bepaald op basis van politieke prioriteiten.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website  www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl.

Veelgestelde vragen over de civiele missiepool

Veelgestelde vragen ter voorbereiding op uitzending als civiel expert

Veelgestelde vragen tijdens de uitzending als civiel expert

Veelgestelde vragen na de uitzending