Vestigen in Nederland met buitenlandse partner

Keert u terug naar Nederland, en wilt u zich hier vestigen met uw buitenlandse partner? Dan moet de partner in bepaalde gevallen toestemming krijgen om naar Nederland te mogen komen. Uw partner  moet hiervoor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aanvragen.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst in Nederland na een plaatsing bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

De zogenaamde Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) kunt u  aanvragen als de partner een MVV plichtige nationaliteit heeft. Het gaat om een aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin. Ga naar Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) voor meer informatie.

Voor het aanvragen van een MVV moet u veel regelen. Hou rekening met de doorlooptijden van het opvragen van documenten.

Bemiddeling 3W

3W dient een verzoek in bij de IND om de reeds ingediende aanvraag voor uw partner en eventuele kinderen te behandelen via een verkorte procedure.

Voorwaarden

  • U bent werkzaam op een post en wordt binnenkort op het departement geplaatst.
  • De MVV is aangevraagd en de aanvraag heeft een IND zaak/v-nummer gekregen.
  • De IND leges zijn betaald.

Procedure

De aanvraag wordt door het gezinslid ingediend bij de Nederlandse vertegenwoordiging  (MVV-DIP-aanvraag). Ga naar de site van IND voor meer informatie over de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier.  

Uiterlijk 8 weken voor vertrek en nadat u de leges aan IND betaald heeft, vult u het SSP-formulier in. U vult het zaak/v-nummer in en voegt uw plaatsingsbesluit bij. 3W verzoekt IND om de verkorte procedure toe te passen en sluit de SSP.

Verdere opvolging van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van IND.

Aanvragen
Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Verkorte aanvraagprocedure MVV partner

Vragen

Lees ook de veelgestelde vragen over vestiging buitenlandse partner in Nederland.

Doorlooptijd

De wettelijke termijn die de IND heeft voor de procedure is drie maanden. De IND streeft er naar deze verkorte procedure binnen twee weken af te handelen. De totale doorlooptijd vanaf de aanvraag bij 3W komt dan op drie weken.