Vestigen in Nederland met buitenlandse partner

Keert u terug naar Nederland en wilt u zich hier vestigen met uw buitenlandse partner? Dan moet de partner in bepaalde gevallen toestemming krijgen om naar Nederland te mogen komen. U moet hiervoor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aanvragen.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst in Nederland na een plaatsing bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

De zogenaamde Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) moet u als medewerker op de post aanvragen als de partner uit een MVV-plichtig land komt. Het gaat om een aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent). Op de site van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) vindt u alle formulieren en brochures .

Bemiddeling 3W
Onderdeel van het aanvragen van een MVV is het vragen van advies aan de IND. De IND behandelt de door 3W aangeleverde adviesaanvragen via een verkorte procedure.

3W verzorgt het controleren van het bij de aanvraag aangeleverde formulier en documenten en geleidt de documenten door naar de IND. De IND beoordeelt en voorziet het van advies en stuurt het naar de betreffende post.

Voorwaarden

  • Bent u werkzaam op een post? Dan kunt u via 3W een verkorte adviesprocedure aanvragen voor uw partner en eventuele kinderen.
  • U vult het IND-formulier correct in en voegt alle gevraagde brondocumenten toe. De 3W-procedure kan niet worden gestart als er gegevens of bijlagen ontbreken.
  • De aanvraag bij 3W (via SSP) moet uiterlijk acht weken voor vertrek worden ingediend.
  • Vreemdelingen die voor langere tijd naar Nederland willen komen en een MVV nodig hebben, moeten in het buitenland het basisexamen inburgering afleggen (conform de Wet Inburgering in het Buitenland - WIB).

Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit twee delen:

  • Print het IND-formulier (aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent)) en vul dit in. U hoeft alleen de delen in te vullen die voor u van toepassing zijn. Maak er daarna een scan van.
    Let op: houdt rekening met de doorlooptijden van het opvragen van documenten (zoals het aanvragen van de werkgeversverklaring).
  • Vul daarna het SSP-formulier (zie aanvragen) in. Dit formulier zorgt voor de verkorte aanvraagprocedure. Met deze aanvraag stuurt u het ingevulde IND-formulier en bijbehorende stukken mee. 3W levert de documenten aan bij de IND. Daarna ontvangt u van de IND bericht om de leges te betalen en ontvangt u het V- en Zaaknummer van uw aanvraag. Vanaf dat moment verloopt het verdere contact tussen u en de IND.
Aanvragen
Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Verkorte aanvraagprocedure MVV partner

Vragen

Lees ook de veelgestelde vragen over vestiging buitenlandse partner in Nederland.

Doorlooptijd

De wettelijke termijn die de IND heeft voor de procedure is drie maanden. De IND streeft er naar deze verkorte procedure binnen twee weken af te handelen. De totale doorlooptijd vanaf de aanvraag bij 3W komt dan op drie weken.