Nieuwe reisregels voor uitgezonden en lokaal personeel

Per 1 oktober 2021 geldt dat uitgezonden en lokale werknemers in meer gevallen buitenlandse reizen moeten maken met openbaar vervoer in plaats van met het vliegtuig. Voor in Nederland werkzame werknemers van het Rijk was dit al eerder geregeld; zie het bericht van 1 januari 2021. Met deze aangescherpte reisregels geven we invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te reduceren.

Hoofdregel bij keuze tussen openbaar vervoer en vliegen

Met ingang van 1 oktober 2021 geldt dat uitgezonden werknemers en hun gezinsleden en lokale werknemers nog slechts op kosten van de werkgever met het vliegtuig mogen reizen als:

  • openbaar vervoer voor het reistraject niet beschikbaar is of
  • de reistijd per openbaar vervoer meer dan 8 uur is √©n de reistijd per openbaar vervoer tevens meer dan anderhalf keer de reistijd per vliegtuig is of
  • gebruik van het openbaar vervoer¬†onredelijk bezwarend is (naar mening van uw werkgever) vanwege bijzondere lokale of persoonlijke omstandigheden.

Berekening reistijd bij de keuze van het vervoermiddel

De berekening van de reistijd per openbaar vervoer of vliegtuig is in alle gevallen inclusief het voor- en natransport naar station of vliegveld en inclusief wachttijd (inchecktijd). Het gaat dus om de gehele reisduur en niet alleen de tijd van de trein- of vliegreis zelf.

Bij de keuze voor het te gebruiken vervoermiddel wordt de reistijd per openbaar vervoer en vliegtuig als volgt berekend:

  • voor uitgezonden werknemers en hun gezinsleden met wie zij een gemeenschappelijke huishouding voeren op de standplaats: vanaf de werklocatie van de werknemer (kanselarij) tot aan de plek van bestemming.
  • voor de niet op de standplaats verblijvende gezinsleden van uitgezonden medewerkers: vanaf hun woning tot aan de plek van bestemming. Het kan onder meer gaan om overplaatsingsreizen, dienstreizen, scholingsreizen, gezinsherenigingsreizen en verlofreizen.
  • voor lokale werknemers: vanaf de werklocatie van de werknemer (kanselarij) tot aan de plek van bestemming. Het betreft voor hen dienstreizen en scholingsreizen.

Regelingen

De Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU; artikel 3.100) en de Rechtspositieregeling lokale werknemers 2020 (RLW 2020; artikel 4.17) worden daartoe per die datum gewijzigd. Deze wijziging is in navolging van het sinds 31 december 2020 geldende nieuwe reiscriterium in de CAO Rijk (paragraaf 10.3). Met deze wijziging wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord ter vermindering van de CO2-uitstoot.

Bekijk de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020 (LSR2020), geldend vanaf 1 oktober 2021.

Beeld: Tineke Dijkstra