Nieuw reisplatform internationaal reizen

Voor het boeken van een reis en verblijf wordt sinds 2015 gebruik gemaakt van een Travel & Expense Management systeem (TEM). TEM biedt de gebruiker mogelijkheden voor het zelfstandig kunnen boeken of aanvragen van een reis en declareren van reiskosten. De afgelopen jaren heeft 3W de nodige stappen gezet om dit proces zo goed mogelijk te optimaliseren.

Met de introductie van een nieuw reisplatform in 2023 proberen we zo goed mogelijk te voorzien in de behoeften van onze reizigers en departementale afnemers. Uitgangspunt van het platform zal zijn 'standaard waar mogelijk.' Hiermee worden verdere verbetering en gebruikersgemak doorgevoerd.

Europese aanbesteding voor nieuw reisplatform

Recent is de Europese aanbesteding voor dit nieuwe reisplatform gepubliceerd en op dit moment worden de ontvangen offertes inhoudelijk beoordeeld. Het is de verwachting dat na de zomer de gunning kan worden afgerond, direct gevolgd met een start van de inrichtings-/ en implementatiefase. Implementatie van het nieuwe reisplatform, TRAVELPOINT, zal in fases worden uitgevoerd, waarbij de volledige implementatie van TRAVELPOINT voor de zomer van 2023 moet zijn afgerond.

Zodra bekend is wie de nieuwe leverancier is geworden zullen we dit meer in detail communiceren.

Travelpoint werkoverleg
Travelpoint werkoverleg