Vergoeding extra kosten bij (hotel)quarantaine in het gastland

Moet u bij aankomst of terugkeer naar de standplaats in verplichte hotelquarantaine? U kunt een vergoeding ontvangen voor de extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zoals verplicht gebruik maken van een ‘package deal’ (hotelkamerhuur, voeding, PCR-testen en vervoer vliegveld/hotel/dienstwoning). De post draagt zorg voor betaling van de rekening alsook voor het innen van de eigen bijdrage.

Lees het bericht op Rijksportaal voor meer informatie hierover.

hotel quarantaine