Diplomatieke koeriersdiensten

De Diplomatieke koeriersdienst verzorgt de verzending van dienstpost en dienstgoederen onder diplomatiek zegel van en naar de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Dienstverlening

Alle medewerkers van rijksoverheidsorganisaties, waar 3W dienstverleningsafspraken mee heeft afgesloten, kunnen bij de Diplomatieke koeriersdienst verzendingen aanvragen.

Privépost
Uitgezonden medewerkers en hun gezinsleden kunnen privépost onder bepaalde voorwaarden via de Diplomatieke koeriersdienst versturen en ontvangen. Deze dienst verloopt via het reguliere verzendschema (pagina alleen via rijksportaal beschikbaar). Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Diplomatic Mail
Documenten en/of goederen van kleinschalige aard met rubricering niet hoger dan vertrouwelijk en/of confidentieel kunnen via Diplomatic Mail verzonden worden. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht bij gebruik van het reguliere verzendschema. Separate zendingen worden wel doorbelast.

Diplomatic Courier
Documenten en/of goederen met een rubricering hoger dan vertrouwelijk en/of confidentieel dienen via Diplomatic Courier verzonden te worden. Deze zendingen worden vanwege het veiligheidsaspect onder persoonlijke begeleiding van een koerier vervoerd. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Diplomatic Cargo
Kwetsbare en/of volumegoederen met een rubricering niet hoger dan vertrouwelijk en/of confidentieel kunnen via Diplomatic Cargo verzonden worden. Dit is een betaalde dienstverlening.

Aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van de producten en diensten van Diplomatieke koeriersdienst doen zowel afzender als geadresseerde afstand van hun recht op het verhalen van ontstane schade of vermissing.

Vragen en aanvragen

Indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek, kunt u gebruik maken van het formulier:

SSP – Diplomatieke koeriersdienst

Indien u niet op de Haagse ring bent aangesloten of over DIGIPASS of een token voor het BZ-netwerk beschikt, kunt u uw vraag e-mailen naar 3W-DK@minbuza.nl.