Brieven en pakketten (laag gerubriceerd)

Documenten en/of goederen van kleinschalige aard met rubricering niet hoger dan vertrouwelijk en/of confidentieel kunnen via het reguliere verzendschema van de diplomatieke postzak van en naar onze vertegenwoordigingen in het buitenland worden verstuurd.

Vragen en aanvragen