Autorisatieprofielen

De Diplomatieke koeriersdienst werkt met 3 autorisatieprofielen waarmee de gebruiker verzendingen bij de Diplomatieke koeriersdienst kan aanvragen.

Autorisatieprofielen Diplomatieke Koeriersdienst

Afhankelijk van het toegewezen autorisatieprofiel kunnen niet-betaalde en/of betaalde verzendingen bij de Diplomatieke koeriersdienst aangevraagd worden. In tabel 1 staan de 3 autorisatieprofielen en de verschillende diensten gekoppeld met de verschillende diensten die met het betreffende profiel bij de Diplomatieke koeriersdienst kunnen worden aangevraagd.

Tabel autorisatieprofielen Diplomatieke koeriersdienst

Toelichting autorisatieprofielen:

Autorisatie nieuwe gebruiker

Een verzending kan uitsluitend worden aangevraagd door een gebruiker die hiervoor bij de Diplomatieke koeriersdienst autorisatie heeft aangevraagd. Afhankelijk van het toegekende autorisatieprofiel(en) kan de gebruiker niet-betaalde en/of betaalde verzendingen bij de Diplomatieke koeriersdienst aanvragen.

Wilt u gebruik maken van de Diplomatieke koeriersdienst, maar heeft u (nog) geen autorisatie aangevraagd? Middels het onderstaande formulier “ kunt u zich als nieuwe gebruiker bij de Diplomatieke koeriersdienst aanmelden.

Indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek, kunt u gebruik maken van het formulier:

Indien u niet op de Haagse ring bent aangesloten of over DIGIPASS of een token voor het BZ-netwerk beschikt, kunt u uw vraag e-mailen naar 3W-DK@minbuza.nl.

Let op! Indien u autorisatieprofiel 2 en/of autorisatieprofiel 3 toegewezen wenst te krijgen, dan dient u een aanvullend memo met akkoord van de budgethouder van uw organisatie(onderdeel) als bijlage aan het aanvraagformulier toe te voegen.

In het onderstaande format staat de tekst die minimaal in het aanvullend memo opgenomen dient worden. De inhoud van dit format dient op briefpapier en in de huisstijl van uw eigen organisatie gezet te worden.

De medewerkers die bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in dienst zijn, dient geen aanvullend memo opgesteld te worden. De rechtmatigheid voor het aanvragen van een betaalde verzending en de doorbelasting van de kosten is opgenomen in een intern werkproces van BZ.

Indien u niet op de Haagse ring bent aangesloten of over DIGIPASS of een token voor het BZ-netwerk beschikt, kunt u uw vraag e-mailen naar 3W-DK@minbuza.nl.