Een plaatsing in het buitenland: handige informatie en tips na het uitschrijven uit Nederland

Een plaatsing in het buitenland voor jou en je gezin heeft gevolgen voor de dienstverlening van Nederlandse publieke en financiële instellingen. Als je je uitschrijft uit Nederland, veranderen je gegevens in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van 'ingezetene' naar 'niet-ingezetene' in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Dit zorgt voor extra papierwerk en kan problemen geven met de diensten van deze instellingen. Het uitschrijven uit de BRP is verplicht en de verantwoordelijkheid van de collega en gezinsleden die naar het buitenland gaan.

Uitschrijven uit de BRP

BRP en RNI worden beheerd door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De BRP bevat meer informatie dan de RNI en kan makkelijker bijgewerkt worden. Na uitschrijving uit de BRP gaat niet alle informatie automatisch mee naar de RNI. Daardoor worden niet alle overheidsinstanties automatisch op de hoogte gebracht van veranderingen zoals de geboorte van een kind, een huwelijk of een scheiding in het buitenland.

 We delen graag hoe je wijzigingen kunt doorgeven aan verschillende overheidsorganisaties als je in het buitenland woont.

Zoeken naar een mogelijke oplossing voor problemen als gevolg van verplichte uitschrijving

BZ overlegt al enige tijd met RIvG en BZK. We proberen te regelen dat je je niet uit de BRP hoeft uit te schrijven als je tijdelijk in het buitenland gaat werken. Dit kan misschien door een ‘melding van tijdelijke afwezigheid’ in te voeren.

De tijdelijke afwezigheid zal een aantal problemen oplossen, maar voor wet-en regelving over bijvoorbeeld rijbewijzen en fiscaliteit zal geen uitzondering gemaakt kunnen worden. Dit omdat deze wet- en regelgeving voor alle Nederlanders geldt.

Het invoeren van deze melding van tijdelijke afwezigheid, zal nog even duren omdat alles afgestemd moet worden met verschillende uitvoeringsorganisaties. De verwachting is ongeveer twee jaar.

Ondersteuning bij je plaatsing

BZ zet zich in om algemene problemen op te lossen, maar kan niet alles wegnemen. We geven advies over de stappen die je moet nemen en overleggen met de juiste instanties om tot structurele oplossingen te komen.

3W helpt je om je goed voor te bereiden op je plaatsing. Op de 3W website lees je actuele informatie en tips met handige checklists om je zo goed mogelijk op weg te helpen.

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2023