Het werk van civiel experts Yvette Langenhuizen en Rolf van Uije

Civiele experts zijn deskundigen die hun vakkennis en ervaring inzetten voor missies in het buitenland. Ze leveren een bijdrage op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, rechtsorde of conflictbeheersing in (post-) conflictgebieden.

De civiele experts worden via BZ uitgezonden naar een internationale (vredes)missie georganiseerd door organisaties als de Europese Unie, de NAVO of de Verenigde Naties. 3W-CMV werft en selecteert kandidaten voor de civiele missiepool en verzorgt de begeleiding van de civiel expert bij de praktische zaken rondom de voorbereiding op een uitzending.

Het werk van Yvette en Rolf valt niet in de categorie negen-tot-vijf-banen.  Lees hun verhaal op Rijksoverheid.nl via

'Uitzendingen hebben me enorm verrijkt' | Ministeries | Rijksoverheid.nl

'Je moet echt iets willen bijdragen' | Ministeries | Rijksoverheid.nl

Civiele missies