Handhaving RDW tenaamstelling gemotoriseerd voertuig

Een plaatsing in het buitenland heeft verschillende gevolgen voor rijksambtenaren en eventuele gezinsleden. Zo moet u zich uitschrijven bij het BRP. Hierdoor mag u geen motorvoertuig met een Nederlands kenteken op uw naam hebben staan. Dat staat in artikel 48 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 beschreven. Aan een Nederlands kenteken moet een in Nederland ingeschreven persoon gekoppeld zijn. Deze persoon moet vindbaar zijn in het geval er overtredingen of strafbare feiten worden gepleegd met het voertuig. De RDW controleerde hier tot nu toe niet op.

Onlangs heeft de RDW aangeven vanaf half december strikter te zullen handhaven op motorvoertuigen die niet zijn gekoppeld aan een in Nederland ingeschreven persoon.

Bericht van de RDW
De RDW heeft geprobeerd rijksambtenaren en/of gezinsleden die een motorvoertuig op naam hebben staan en nu uitgezonden zijn naar het buitenland te informeren over de gevolgen. Zo is er vanuit RDW een brief via de berichtenbox verstuurd en is er een artikel in de Staatscourant gepubliceerd. De RDW geeft twee mogelijkheden:

  • U zet het kenteken op naam van iemand anders (bijvoorbeeld een in Nederland woonachtig familielid)
  • U schorst uw voertuig

Is het voertuig na 15 december 2023 niet overgeschreven of geschorst dan haalt de RDW het kenteken van uw naam. Het voertuig mag dan niet meer op de openbare weg komen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de RDW via apr1@rdw.nl of 088-0087447.

Meer informatie
Meer informatie over de tenaamstelling van een motorvoertuig bij vertrek naar het buitenland staat beschreven op onze veel gestelde vragen over auto’s pagina.  

Beeld: ©Rijksoverheid