Groepscursus Terugkeer naar Nederland

3W organiseert 27 september in samenwerking met Intercultural Business Improvement een groepscursus “Terugkeer naar Nederland” voor partners. Hoewel ook geïnteresseerde medewerkers kunnen deelnemen, ligt de focus op de partners.

Groepscursus Terugkeer in Nederland

Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de veranderingen in Nederland tijdens de uitzendperiode en de uitdagingen die deelnemers te wachten staan bij terugkeer. Het doel is bewustmaking van de Nederlandse samenleving en hoe opgedane ervaringen tijdens de uitzending het zelfbeeld heeft beïnvloed. Specifieke aandacht gaat uit naar sociaaleconomische, culturele en politieke aspecten, zoals demografie, inclusie, vertrouwen in de overheid en nationale en mondiale problemen. Deze waardevolle cursus helpt deelnemers, ook partners met een andere culturele achtergrond voor wie dit een eerste kennismaking met Nederland is, om zich aan te passen aan Nederland, relaties te herstellen en te herstellen en te begrijpen hoe ze veranderd zijn.  

Datum: 27 september 2023

Tijd:       09.30 tot 17.00 uur

Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aanmelden: SSP

Ga naar “Terugkeer naar Nederland” voor meer informatie.

terugkeer NL