Hervatten keuringen en vaccinaties bij KLM Health Services

Nu de overplaatsingen deels weer zijn opgestart, moeten sommige medewerkers en gezinsleden zich ook weer medisch laten onderzoeken en vaccineren. KLM Health Services hervat het werk weer. In het belang van de veiligheid en gezondheid van de reizigers die op bezoek gaan en de medewerkers van KLM Health Services gelden de volgende maatregelen.

In het algemeen:

  • Ga niet naar KLM Health Services bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts of neem bij twijfel contact met hen op.
  • Iedereen die op bezoek gaat wordt gevraagd goed de handen te desinfecteren of te wassen. Regelmatig handen wassen blijft belangrijk om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Was of desinfecteer bij voorkeur bij binnenkomst meteen uw handen.
  • Ga niet te vroeg, loop dus het liefst vlak voor de afspraaktijd naar binnen.
  • Ga alleen naar uw afspraak.

Medische keuringen

Vanwege de versoepeling van de COVID-19 maatregelen is aangegeven dat de uitvoering van alle medische keuringen vanaf nu wordt hervat. Het herstarten van de dienstverlening vindt stapsgewijs plaats waarbij de RIVM-maatregelen worden opgevolgd. Dat betekent dat er volgens intern opgestelde richtlijnen wordt gewerkt om een veilige 1,5 meter omgeving te creëren voor zowel de klant als de medewerker. Een qezondheidsvraqenlijst, het minimaliseren van het aantal cliënten in de wachtruimte, het volgen van de hygiënerichtlijnen en het gebruik van beschermingsmiddelen zijn maatregelen die zijn genomen. Daarbij zal waar nodig worden bijgestuurd om eventuele risico's zoveel mogelijk te beperken. Alleen de inspanningstest en de longfunctietest zijn nog te risicovol om uit te voeren.

Reizigersadvies en -vaccinaties

De Travel Clinics zijn weer geopend voor reiziqersadvies en -vaccinaties. Ook hiervoor geldt dat de RIVM-maatregelen worden opgevolgd. Uitsluitend personen zonder gezondheidsklachten worden getest. Heeft of krijgt u voor uw afspraak klachten zoals koorts, hoesten, keelpijn of neusverkoudheid? Blijf dan thuis en bel KLM Health Services. Daarnaast wordt het aantal cliënten in de wachtruimte beperkt en worden we de hygiënerichtlijnen gevolgd en worden waar nodig beschermingsmiddelen gebruikt. Afspraken kunnen weer op de normale manier online worden gemaakt.

Zie hiervoor  de website van 3W medische diensten waar alle informatie over deze dienstverlening te vinden is en informatie over het maken van afspraken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met 3W Customer Services via 3W@minbuza.nl of 070-3484000.

Vaccinatie