3W cursussen

Nu de overplaatsingen deels weer opgestart worden willen we de voorbereidingscursussen nogmaals onder de aandacht brengen.

De HEAT (veiligheidstraining) wordt weer opgestart. Met ingang van 1 juni hervat Centre for Safety Development (onze leverancier) de trainingen met inachtneming van de COVID-19 RIVM richtlijnen. Let op! Eerst willen we degene die naar een post gaan in de gelegenheid stellen om zich te laten trainen. Voor degene die geplaatst worden op een Hoog Risico post is de HEAT verplicht. De dienstreiziger die de HEAT moet volgen vanwege reizen naar een Hoog Risico gebied, zal worden gevraagd of de training NU moet en of er een reisdatum vastligt en of die reis door gaat. Zo niet, dan vragen we de dienstreizigers nog even te wachten totdat de cursusomstandigheden verder versoepeld worden.

De IAC wordt dit jaar in een digitaal jasje gegoten. Daarmee volgen we het IBBZ 2020-voorbeeld. Er komt één cursus waarin alle attaches samen worden opgeleid. De cursus is gepland van 29 juni tot en met 1 juli. De deelnemers en sprekers zijn intussen geïnformeerd.

De acculturatiecursus is een 1-op-1 cursus en kon al worden gevolgd sinds begin april. De cursus die verzorgd wordt door Kontakt der Kontinenten wordt positief beoordeeld door degene die in COVID-19 setting de cursus al hebben gevolgd. In deze cursus is er ook aandacht voor wat het overplaatsingsproces met u (en uw partner) doet. Zeker in deze bijzondere ronde is het goed om stil te staan bij de fases waar u nu door heen gaat (omgaan met onzekerheid). Verder omvat de cursus: informatie over het land waar u heen gaat, de cultuur, de gebruiken, de lokale omstandigheden en een interactief onderdeel met een landenspecialist. 

Tenslotte, de cursus Loopbaanontwikkeling in het buitenland. Deze cursus wordt dit jaar niet aangeboden in de groepsvorm. Partners die meegaan naar een post kunnen hun POP budget inzetten voor een 1-op-1 sessie over hun employability met een bedrijf naar keuze.

Voor de partner die meegaat naar het Caribisch deel van het Koninkrijk en die geen POP ontvangt, heeft 3W een alternatieve oplossing gevonden in de vorm van een 1-op-1 sessie. Deze kan worden aangevraagd door de Klantcontactpersoon met de reguliere SSP voor cursus loopbaanontwikkeling in het buitenland door de Klantcontactpersoon.

We blijven de voorwaarde 'reizen met eigen vervoer' hanteren, tenzij het echt niet anders kan, om zo het OV te ontlasten.

Voor de actuele informatie over en het aanvragen van de cursussen zie de website van 3W