Scholen die in aanmerking komen voor vergoeding

Bekijk de lijst van (internationale) scholen die in aanmerking komen voor vergoeding in het buitenland of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Alleen de leiding van de post kan een verzoek bij 3W indienen om een nieuwe school aan de lijst toe te voegen.

Scholen met een internationaal erkende accreditatie bieden meestal een betere aansluiting op het Nederlands (tertiar) onderwijs en/of een in Nederland erkend diploma. Ga dit altijd bij de school na om aansluitingsproblemen bij terugkeer naar Nederland te voorkomen!

Voor preschool en basisonderwijs is internationale accreditatie minder zwaarwegend. Echter, als u voor een niet-internationale geaccrediteerde school kiest, terwijl er een geaccrediteerde school is, kunt u geen beroep doen op voorzieningen om opleidingsniveau later te herstellen.

Neem vooraf altijd contact met de operationeel manager van de post bij uitzendingen naar het buitenland. Voor de Cariben kunt u de Nederlandse vertegenwoordigingen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, of de besturen van het Caribisch deel van Nederland benaderen.