Verlof en verlofreizen voor medewerkers op de post

Uitgezonden medewerkers:

Zit u op een post en overweegt u uw verlofreis op te nemen? Lees voor meer informatie het artikel 'Personeelszaken: verlofreizen' in de Corona-update van 3 maart op Rijksportaal.

Lokale medewerkers:

U kunt met uw leidinggevende afspraken maken over de combinatie werk en thuisopvang/-scholing en welke mogelijkheden er zijn om verlof op te nemen. Lees in het Corona-nieuws van 22 januari alles over verlof nemen in deze periode nog eens terug.

koffer