Een huis kopen tijdens of voorafgaand aan de uitzending? Let op de nieuwe tarieven overdrachtsbelasting

Op 1 januari 2021 is de Wet differentiatie overdrachtsbelasting in werking getreden. Met deze differentiatie wordt beoogd de positie van koopstarters te versterken ten opzichte van andere kopers, waaronder beleggers. 

Nieuwe tarieven overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting gaat omlaag of omhoog, afhankelijk van uw situatie. Het tarief van de overdrachtsbelasting is:

Bent of wordt u uitgezonden en gaat u in Nederland een huis kopen?

Om het tarief van 2% of de startersvrijstelling te kunnen toepassen moet de woning als hoofdverblijf worden gebruikt. Gaat u tijdens uw verblijf in het buitenland een woning kopen in Nederland of verlaat u een in Nederland bewoonde woning voor het verrichten van werkzaamheden in het buitenland, laat u dan goed adviseren over mogelijke consequenties.

De Belastingdienst heeft algemene informatie gepubliceerd over de nieuwe wetgeving rond de startersvrijstelling en het lage tarief voor de overdrachtsbelasting. Het betreft vragen en antwoorden en er is een video beschikbaar. Zie hiervoor: https://bdcommunicatie.pleio.nl/groups/view/57979564/Overdrachtsbelasting

Vragen

Voor vragen over wat deze wijziging voor u als uitgezonden medewerker betekent, kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur of met de BelastingTelefoon via 0800-0543.

Vanuit het buitenland is de BelastingTelefoon rechtstreeks te bereiken via een doorschakeling in de BZ-telefooncentrale van de interne BZ-telefoonnummers 4030 en 4130.

Uw werkgever geeft voor dit soort persoonlijke aangelegenheden geen inhoudelijk advies.

Huis overdrachtsbelasting