Voorlichting ‘Impact Corona op het welzijn van kinderen’

Wat voor impact heeft Corona op het welzijn van je kind? En hoe kun je je kind ondersteunen als je op uitzending bent?  Uitgezonden medewerkers melden zich steeds vaker bij Vitaliteit & Gezondheid (V&G) met zorgen over de impact van corona op de sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom organiseerde V&G op donderdag 10 december twee online voorlichtingsbijeenkomsten over dit thema.

webinar impact Corona op welzijn kind

Hoe kun je je kind ondersteunen in deze Corona periode?

Ruud de Bruin, GZ-psycholoog en orthopedagoog, presenteerde beide bijeenkomsten. Hij belichtte de eerste onderzoeksbevindingen over de gevolgen van de coronacrisis op kinderen, (onderzoek door het Nederlands Jeugdinstituut).

Wat kun je als ouders zelf doen om je kind(eren) tijdens deze moeilijke periode zo goed mogelijk te ondersteunen?  Ondanks de zorgen die er zijn, liet Ruud ook zien dat de crisis niet uitsluitend negatieve gevolgen heeft voor kinderen. Kinderen hebben een grote weerbaarheid en zijn flexibel! Het gezin is de basis en vanuit het gezin kun je met elkaar veel aan en veel oplossen. 

Na afloop van de presentatie was er gelegenheid voor het stellen van vragen en konden ouders ervaringen uitwisselen. Sommige ouders hebben zelf initiatieven in gang gezet om hun kinderen te helpen en gaven elkaar tips. Vraag bijvoorbeeld of de school flexibel om wil gaan met online aanwezigheid. De aanschaf van een hond bleek een schot in de roos omdat de hond een heel goed maatje blijkt te zijn.  Ouders gaven aan dat thuisonderwijs lastig te combineren is met werk en de eigen rol als ouder. Ouders huren daarom soms hulp in om kinderen te begeleiden bij het online onderwijs. Hier kan een flink kostenplaatje aan zitten, en het verzoek aan BZ is dan ook om met meer flexibiliteit naar vergoedingen te kijken. 

Bekijk de Presentatie 'Impact Corona op het welzijn van kinderen'.

V&G roept ouders op om bij hen aan te geven wat nodig is. Blijf hen vertellen waar je mee zit! V&G denkt graag met je mee!

Vragen over vergoedingen kunt u via ssp stellen aan 3W/PB/UM.                         

Ruud de Bruin, GZ-psycholoog
Ruud de Bruin, GZ-psycholoog en orthopedagoog