Einde dienstverlening 3W Veiligheidstraining

Met ingang van 15 juni 2020 stopt de rol van 3W als dienstverlener voor de veiligheidstraining Hostile Environment Awareness Training (HEAT). Het contract wordt per die datum door BZ directie Veiligheid Crisis coördinatie en Integriteit (VCI) aangegaan met de opleider Centre for Safety Development (CSD).

De attaches (en gezinsleden) die op een post worden geplaatst in een Hoog Risico Gebied (Rood reisadvies) of op een post in een Verhoogd Veiligheidsrisico Gebied (Oranje reisadvies) blijven onder het nieuwe contract vallen.

Er is voor gekozen dat de cursist zich direct bij CSD inschrijft. Dat betekent dat er op de achtergrond andere processen worden ingericht. 3W is verantwoordelijk voor het goed ondersteunen van de attaches en de uitzendende organisaties, vanuit die rol zullen wij zorgdragen voor een goede inrichting van de inschrijfprocedure waarbij de rol van de Klant Contact Persoon KCP gewaarborgd blijft.

In de komende weken zullen wij de inschrijfprocedure samen met CSD en VCI inrichten en testen. Daarna,  als alles naar behoren functioneert, sturen wij een instructie/handleiding aan de KCP’s zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwe routing en zullen wij op onze website instructies vermelden voor, en verwijzen naar, de inschrijfprocedure.

Totdat de nieuwe procedure naar wens functioneert, blijft de oude aanmeldprocedure via SSP van kracht.