Vragen over visa foreign born partners

Heeft u een vraag over het verlengen van het visum in de Corona-tijden van uw partner, die niet de Nederlandse nationaliteit heeft? Of over de mogelijkheid om het inburgeringsexamen van uw partner af te laten leggen?

3W heeft dergelijke casuïstiek voorgelegd aan de IND en het volgende is in deze tijden van toepassing:

Als iemand met een visumplichtige nationaliteit in Nederland verblijft met een visum kort verblijf kan hij/zij een visumverlenging aanvragen (zowel tot als boven de 90 dagen), omdat hij/zij niet naar het land van herkomst kan terugkeren vanwege het coronavirus en de gevolgen die dit wereldwijd heeft. Elk verzoek om verlenging van een visum kort verblijf wordt vervolgens op basis van individuele omstandigheden door de IND beoordeeld. Bij het verzoek dient er duidelijk aangegeven te worden wat de situatie is en of de partner bijvoorbeeld een inburgeringsexamen moet afleggen.

Om het visum van uw partner te verlengen moet er dus contact opgenomen worden met de IND. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de IND: 088 043 0430 of via het contactformulier van de IND.