Verzekerd of niet?

Gaat u op dienstreis? Stel u dan vooraf op de hoogte of er een reisverzekering voor uw organisatie van toepassing is of niet. Rijksbreed is het uitgangspunt dat het Rijk zich in principe niet verzekerd en optreedt als eigen risicodrager bij schade of calamiteit. In de praktijk is deze gedragslijn bij reisverzekeringen niet doorgevoerd. Er kan per organisatie dus een afwijkende regeling van toepassing zijn.

Regelingen per ministerie of organisatie

Op deze pagina is per organisatie opgenomen of er wel of geen reisverzekering van toepassing is. Staat uw organisatie er niet bij? Neem dan contact op met de klantcontactpersoon van uw organisatie.

Schade en ziekte tijdens een dienstreis - Regelingen per ministerie of organisatie