Hotelaccommodaties in Nederland

Hotelaccomodaties in Nederland valt onder een ander raamcontract, waardoor het niet is toegestaan om hotelaccommodatie in Nederland via TEM te boeken. Zodra Travelpoint (de opvolger van TEM) live is, kunnen medewerkers op de posten hotels via ons boeken. Tot die tijd zult u uw reis in twee systemen te moeten boeken. Excuus voor het ongemak.

Wish this was translated into English? Use google translate.

Boeken via Worldmeetings of Meetings Select

Voor het vastleggen van hotel- en externe vergaderaccommodaties in Nederland zijn rijksbreed afspraken gemaakt met de leveranciers Worldmeetings en Meeting Select.

Wilt u een boeking maken voor een hotel- of vergaderaccommodaties in Nederland? Gebruik onderstaande links:

Voor vragen m.b.t. Worldmeetings kunt u contact opnemen met DHF@minbuza.nl .